Sáng nay 5.8.2011, tại TP.HCM, Trường Giáo dục & Đào tạo Úc Việt và Công ty Global Development Institute (GDI) đã ký kết hợp tác về giới thiệu việc làm cho các sinh viên đang học tập và tốt nghiệp tại trường Úc Việt.

Quảng cáo