Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh.
04:34 (07/06/2016)

     Trong khuôn khổ chương trình Bình chọn Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh (Cuộc thi). Đây là cuộc thi nhằm xét chọn một biểu tượng đặc trưng (logo), sử dụng riêng cho Sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh; trên cơ sở lựa chọn những tác phẩm mang nét đặc trưng, sáng tạo mới, độc đáo dựa trên ý tưởng, nội dung bằng ngôn ngữ đồ họa đơn giản, hàm súc để từ đó nhằm quảng bá và xây dựng hình ảnh, dấu hiệu nhận diện Sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố; được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, Hội đồng Bình chọn Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu TP.HCM thông báo Cuộc thi đến các thí sinh như sau:
1. Đối tượng dự thi:
- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có khả năng về thiết kế đồ họa, có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
- Thành viên Hội đồng bình chọn, Hội đồng Giám khảo, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) và các đối tượng liên quan đến Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh không được dự thi.
2. Thời gian, địa điểm, hình thức dự thi:
- Thời gian nhận tác phẩm: từ 01/6/2016 đến 01/7/2016
- Địa điểm nhận tác phẩm:
Trung tâm phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 10,163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức nhận tác phẩm:
+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Lầu 10,163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
+ Nhận qua đường bưu điện.
3. Hồ sơ dự thi: Gồm có
+ Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm);
+ Tác phẩm (mẫu Biểu trưng) dự thi;
+ Bản thuyết minh ý nghĩa của từng mẫu Biểu trưng dự thi (tối đa 500 chữ);
+ Một đĩa CD lưu file mẫu Biểu trưng dự thi với chất lượng tốt;
+ Bản cam kết của thí sinh về bản quyền mẫu Biểu trưng do chính mình sáng tác; không sao chép và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định pháp luật có liên quan đến bản quyền.
- Hồ sơ được cho vào bao thư, ngoài bao thư ghi rõ: họ tên, địa chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận tác phẩm dự thi (ghi chữ lớn, in hoa) theo nội dung sau:
Tác phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng (Logo) Sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính gửi: Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Lầu 10, 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Nội dung:
- Biểu trưng phải gây ấn tượng với người xem và chứa đựng nét đặc trưng nhất của Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh theo Điều 5, Chương II của Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Hình thức:
+ Biểu trưng phải có tối đa 3 màu,được thể hiện trên giấy A4, mỗi tác phẩm thể hiện ở 02 kích thước khác nhau:
- Biểu trưng chính (có màu) đường kính là 15 cm
- Biểu trưng nhỏ (có màu và từ màu chuyển sang sắc độ đen trắng) có đường kính 2,5 cm.
+ Được thiết kế bằng đồ họa, tác phẩm phải thể hiện nghiêm túc, có bố cục trình bày rõ ràng trên giấy A4 và có thuyết minh đính kèm (không quá 500 chữ). Chữ ghi trong Biểu trưng: Sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Sử dụng các mảng màu phẳng, không sử dụng hình thức chuyển màu để dễ sử dụng trên các chất liệu khác nhau, đảm bảo Biểu trưng khi thu nhỏ còn 2,5 cm vẫn còn thấy rõ, sắc nét hình mảng và nét chữ.
+ Hình dáng chung của Biểu trưng không có góc nhọn (hình tam giác, hình thoi…) để tránh nguy hiểm khi Biểu trưng được làm bằng các vật liệu cứng như kim loại.
6. Giải thưởng:
- 01 giải nhất: 15.000.000 đồng/giải
- 04 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải
Tác phẩm đạt giải Cuộc thi thuộc quyền sở hữu của Ủy ban nhân dân Thành phố. Các tác phẩm không đạt giải sẽ được hoàn trả theo thời gian thông báo chính thức khi công bố giải. Sau thời gian công bố hoàn trả, nếu tác giả không đến nhận lại hồ sơ, Hội đồng Bình chọn có quyền hủy hồ sơ tham dự và không giải quyết khiếu nại.
Hội đồng Bình chọn trân trọng thông báo đến Quý đơn vị để triển khai rộng rãi nội dung Cuộc thi cho các đối tượng có nhu cầu tham gia.

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TIÊU BIỂU TP.HCM NĂM 2016

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Sở Công Thương TP.HCM
Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM

Điện thoại: (84-8). 3822 9890 (ext:20) Fax: (84-8). 38 234 380
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn; hoặc http://congthuonghcm.vn/ .
Người liên hệ:
• Bà Nguyễn Thụy Thanh Trang; DĐ: 0906.052.184; Email: thanhtrang225@gmail.com.
• Bà Nguyễn Anh Đào; DĐ: 0978.648.222; Email: nadao.sct@tphcm.gov.vn.

Quảng cáo